Union İstanbul

Medya Planlama ve Satın Alma

Medya planlama ve satın alma, teknolojinin gelişmesiyle farklı alanların ilgisini üzerine çeken yöntemlerden biridir. Medyanın ve medyacılığın gelişmesiyle reklam faaliyetleri ve pazarlama da sosyal ağlara kaymıştır. Teknolojinin hayatlara bu denli dahil olmasıyla artık neredeyse her iş internet üzerinden hallolmaktadır. Alışveriş, sağlık, ticaret, eğitim gibi alanlarda sık sık medya planlama ve satın alma kişilerin karşısına çıkmaktadır. Reklamcılıkla benzer amaç güden medya planlama ve satın alma, ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulmasında etkin bir rol üstlenmektedir.

Medya Planlama Nedir?

Gelişen teknoloji ve pazarlama olanakları medya planlama nedir? Sorularını da beraberinde getirmektedir. Medya planlaması, reklamı verecek kişilerin ya da işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmada kullanacakları medya kanallarını, reklam ve tanıtım amaçlarını veya hedef kitlelerine ulaşmada belirledikleri planlara verilmiş isimdir.

Medya planlama bu noktada kişilerin, medya planı hazırlanırken hedeflediği kitlelere mesaj göndermek için yaptığı pazarlama ve planlama çalışmalarıdır. Pazarlama hedefi doğrultusunda reklam mesajının kitlelere ulaştırılması medya planlamasından geçmektedir.

Oluşturduğunuz reklamları içeriğe, kitlenize, bütçenize göre nerede nasıl göstereceğiniz reklamın en büyük parçasıdır.

Medya planlama ve satın alma konusunda uzmanlaşmış Union İstanbul, öncelikle sizi, reklamınızı ve hedeflerinizi dinler. Belirli bir strateji oluşturarak bu strateji planı çerçevesinde çalışmaya başlar. Size özel hazırlanan dijital medya planıyla hedef kitleye daha hızlı ulaşılır ve satış oranları artar.

Hem dijital hem de geleneksel medyada artık tahmin ettiğinizden çok daha fazla mecra var ve hangisinde olup hangisinde olmayacağınız, içeriğini kimlerin görüp kimlerin görmeyeceği en az reklamınızın içeriği kadar önemli bir konudur. Öncelikle içeriğiniz için mecra tercihi yapılır. Daha sonra gerekli yayın içerikleri tasarlanır. Union İstanbul, medya planlamasını hem dijital mecralarda hem de uygunluğunuza göre geleneksel ve offline tüm alanlarda en uygun şekilde oluşturur.

Medya planlanmasında en önemli hususlardan biri kuşkusuz mecra seçimidir. Uzman ekibimiz bu konuda gerekli planlamaları ve araştırmaları yaptıktan sonra doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Mecra seçimi, hedef kitleye ulaşılması, ürünün pazarlama yapılması açısından önemlidir.

Yapılacak olan reklam mecraya uygun bir şekilde yapılırsa başarı sağlanabilir. Örnek vermek gerekirse giyim sektörü için yapılacak olan bir medya planlaması için mecra tercihi yapılırken giyim ve benzeri sektörler ile ilgili yayın yapan medya araçları tercih edilmelidir.

Bu alanda olmayacak mecralarda yapılan reklam işleri müşterilere ulaşamayacak ve algı yönetimi başarısız olacaktır. Bu gibi hatalara düşmemek için mutlaka bu sektörde uzmanlaşmış, ne yaptığını bilen, sizi hedefinize götürecek bir ekiple çalışmanız bütçenizi yanlış harcamanızın önüne geçecektir.

 

5883074 e1697701993439

Medya Planlama Nasıl Yapılır?

Medya planlama ve satın alma, teknolojinin gelişmesiyle farklı alanların ilgisini üzerine çeken yöntemlerden biridir. Medyanın ve medyacılığın gelişmesiyle reklam faaliyetleri ve pazarlama da sosyal ağlara kaymıştır. Teknolojinin hayatlara bu denli dahil olmasıyla artık neredeyse her iş internet üzerinden hallolmaktadır. Alışveriş, sağlık, ticaret, eğitim gibi alanlarda sık sık medya planlama ve satın alma kişilerin karşısına çıkmaktadır. Reklamcılıkla benzer amaç güden medya planlama ve satın alma, ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulmasında etkin bir rol üstlenmektedir.

ui icon 40

Medya Planlama ve Satın Alma Firmaları

Medya planlaması yapılırken elde edilmek istenen amaç; belirlenen hedef doğrultusunda doğru hedef kitleye, doğru zamanda ve doğru alanlarda ulaşılması sağlamaktır. Doğru belirlenen hedefler ve ön görüşlü bir planlama sayesinde reklamı yapılmak istenen ürün veya hizmette satış artışı yaşanmaktadır.

Medya planlama ve satın alma da burada önemlidir. Artık reklam verenlerin, reklam verebilecekleri medya alanları genişlemiştir. Bu alanların genişlemesi ve sayısının artması uzman stratejilerine ihtiyaç duymayı beraberinde getirmektedir. Doğru bir medya planlaması, kâr artışı sağlamak veya daha çok tanınmak için medya planlama ve satın alma firmaları ile çalışılması sağlıklı bir tercih olmaktadır.

Group 380 1 e1697702716217

Geleneksel Medya Planlama

Geleneksel medya planlama, içerisinde reklam mesajının yer almış olduğu kitle iletişim araçlarının seçilme sürecidir. Ürün veya hizmete ilişkin reklamı, hedef kitleye ulaştırmanın en iyi yolunu belirlemek, medya planlamasının temel hedefidir. Geleneksel medya tek yönlü iletişim modeli kullanır ve geniş kitlelere erişim sağlar.

Geleneksel medya televizyon, gazete, radyo, dergi veya sinema gibi basılı ya da yayınlanmış formatlarda bulunan iletişim araçlarını içermektedir. Bu yayıncıların, kitleleri bilgilendirmek için hazırlamış oldukları içeriğin tüketiciye doğrudan aktarıldığı anlamına gelmektedir. Tüketici, içeriği yalnızca izleyebilir ya da okuyabilir. İçeriğe doğrudan katılamaz ve içeriği değiştirme imkânı yoktur.

Dijital Medya Planlama

Dijital medya planlama süreci, tüketicilerin yaşamında etkisi giderek artan sosyal medya ve dijital dünya içerisinde markalar için farkındalık yaratma planlarını içermektedir. Reklam veya ürün kampanyalarının başarılı olması için sosyal mecralar kullanılmaktadır. Üreticilerin doğru hedef kitleye ulaşması, yüksek erişim alması, düşük maliyetle yeterli frekans yakalamak için yaptıkları işler dijital medya planlaması kapsamındadır.

Sosyal medya uygulamaları, dijital medya planlamasının kilit noktalarıdır. Üreticinin hedef kitlesinin sık yoğunlaştığı uygulamalara yönelik faaliyetlerle marka tanınır hale getirilmektedir. Doğru zaman ve raporlamalarla, bu planlama geliştirilebilmektedir. Bu yöntem dijital ortamda veya sahada uygulanabilmektedir.

Medya Planlama ve Satın Almada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Medya planlama ve satın alma, marka sahibinin reklamlarını etkili şekilde hedef kitlesine ulaştırma amacıyla attığı adımların tümünü kapsar. Bu süreç medya planlamacının hedef kitlesi, pazar tanıması, medya stratejilerinin geliştirilmesi, medya kanalı seçilmesi, medya satın alma sürecinin yönetilmesi dahil birçok çeşitli adımı içermektedir.

Medya planlama ve satın almada dikkat edilmesi gereken ilk şey marka ve organizasyonun hedef kitlesini belirlemedir. Buna ek olarak belirlenen medya kanallarının etkileşimlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu adımlardan sonra mevcut hedef kitlenin özellikleri veya tercihleri incelenerek en doğru medya kanalı seçilmelidir.

En son olarak kampanyanın hedef kitleye ulaşma süreci, medya kanallarının verimi ve geri dönütlerin etkili şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Genel tabloda medya planlama ve satın almada dikkat edilmesi gerekenler beş faktöre indirgenebilmektedir. Bunlar hedef kitle, bütçe, içerik, gösterim yöntemleri ve verimliliktir.

Medya Planlamanızın Başarısını Neler Etkileyebilir?

Medya planlamasında elde edilmek istenen amaç; plan doğrultusunda pazarlama ve reklam yapmak, satışı istenen ürün ya da hizmeti geniş kitlelere duyurmaktır. Medya planlaması, markaların ve kişilerin sıkça başvurduğu bir pazarlama yöntemidir.

Medya planlaması doğru yapılmadığında veya analizlere dayandırılmadığında istenen sonuçlar elde edilmemektedir. Çoğu markanın sosyal medyada yer alması göz önüne alındığında bu sonuç, markanın kalıcılaşması ve bilinirliği üzerinde olumsuz etki gösterecektir. Peki medya planlamanızın başarısını neler etkileyebilir?

Medya planı uyum içerisinde yapılmalıdır. Yapılacak planda hitap edilecek kitle ön planda ve göz önünde tutulmalıdır. Hedef kitleyi ön plana alarak, var olan plan devam ettirilmelidir. Görsellik ve reklamda açık olmak da başarıyı etkileyen unsurlardandır. Medya planlamasında uzman kişilerden destek almak da başarıyı getiren etkili adımlardandır.

Medya planlama ve satın alma süreci, açık hava reklamları ve tv reklamları aracılığıyla hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, markaların hedef kitlelerini anlamalarını, doğru mesajları iletmelerini ve sonuçta reklam yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. İyi planlanmış ve uygulanan bir medya stratejisi, marka bilinirliğini ve müşteri etkileşimini artırmada büyük bir rol oynar.

Medya Planlama Avantajları Nelerdir?

Medya planlama avantajları marka, satışlar, tanınırlık, bilinirlik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Medya planlama, marka ürününü pazarlama ve markanın bilinirliğini arttırmada etkili olmaktadır. Gelişen pazar alanında medya planlama avantajları, var olan ve yeni kitleler üzerinde de etkendir. Kısaca medya planlamasının avantajları:

• Hedef kitleye ulaşmada fonksiyonel bakış açısı elde edilir,

• Bütçeye uygun tasarılarla kitlelere ulaşılır,

• Reklam mesajı doğru kitleye ulaştırılır,

• Uzun vadeli müşteri kazandırır,

• Müşteri bağlılığı oluşturulur,

• Yeni müşterilere erişim sağlanır,

• Gerçek veri elde edilir, medya planlama avantajları net şekilde görülür.

5141101 e1697185555331
Bize Ulaşın
Buradan bize ulaşabilirsiniz.
Image 10

Medya satın alma, firmaların planladığı reklamların hedeflendiği mecrada yer alması durumudur. Bu noktada medya satın alma ajansları bulunmaktadır. Medya satın alma ajansları; reklam ajanslarının planladığı reklamların hedeflenen mecrada yayınlanması amacıyla aracı rolü üstlenmektedir. Gerekli iletişimleri kurarak reklamların amaç uğruna mecralarda yayınlanmasını sağlar.

Dijital kanallarda yayınlanmak üzere oluşturulan reklamların planlanması sürecidir. Süreç içerisinde temel amaç düşük maliyet ile yüksek gelir elde etmektir. Dijital reklam kanalları kullanılarak firmaya hizmet edecek potansiyel müşterilere ulaşması sağlanır. Böylece kalıcı müşteri rolü oluşturularak firmanın kazanç elde etmesi hedeflenmektedir.

Türkiye deki medya ajansları gün geçtikçe artış göstermektedir. Dijital medya planlama da en son yaygınlaşan firma alanlarından birisidir. Ajansların sayısındaki artış seçimi zorlaştıran bir unsurdur. Profesyonel çalışmaları ile dikkat çeken Union İstanbul, bu noktada hizmet veren firmalardan birisidir. Dilediğiniz reklam türünde doğru mecrada firmanıza dair paylaşımlar yapabilirsiniz.

İstanbul medya planlanma ajansları farklı ilçelerde yer alarak dijital ortam ve birebir görüşmeler ile hizmet vermektedir. Maslak medya planlama ajansları arasında en dikkat çeken ise Union İstanbul olmaktadır. Firma dijital ve geleneksel reklamcılık alanında profesyonel hizmet arayışını sürdürmektedir.

Medya planlama uzmanı ne iş yapar sorusunun cevabı bu önemi açıkça belirtecektir. Medya planlama uzmanları; planlanan reklamların düşük maliyet ile yüksek gelir elde edilmesini planlamaktır. Özellikle maddi anlamda kaynak sağlayan bu durum firmaların hedefine daha uygun yolla ulaşılmasını sağlar. Ayrıca medya satın alma ile reklamların gücü markanın hikayesinin de yayılmasına olanak sunacaktır.

Dijital medya planlama ile geleneksel reklam satın alma süreci değişiklik gösterse de ortalama olarak bir benzerlik söz konusudur. Medya satın alma ajansları tarafından sunulan bu hizmetin süreci şu şekildedir:

 • Firmanın hizmet ya da ürünlerini inceleme.
 • Hedef kitlenin saptanması.
 • Kullanılacak medya araçlarının belirlenmesi.
 • Dönüşüm ile elde edilmesi hedeflenen müşteri potansiyelinin saptanması.
 • Firmanın bu medya planlama ve satın alma için ayıracağı bütçe.
 • Planlamalar ve beraberinde reklam hazırlığının yapılması.
 • Uygun mecralarda reklamların yayına girmesi.

Medya planlama aşamaları sırasında doğru karar vermek ve hedeflenen amaca ulaşmak adına değişik araçlar kullanılabilmektedir. Bu araçlar arasında; kitle iletişim araçları ve sosyal mecralar gelmektedir. Özellikle dijital medya planlama sırasında; hootsuide, eClincher, Social Pilot gibi farklı uygulamalar kullanılabilmektedir.

Dijital medya planlama ve geleneksel reklam planlamasına göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda reklamın yayınlanacağı mecra kadar firmanın bütçesi önem arz etmektedir. Bütçeye bağlı olarak reklamın yayın süresi de belirlenmektedir. Planladığınız ve talep ettiğiniz reklamın bütçesini öğrenmek için doğrudan firmalar ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İstanbul medya satın alma hizmetini veren firmaların sayısı görece diğer şehirlere göre fazladır. Alanında profesyonel bir firma arıyorsanız Union İstanbul ile tanışmalısınız! Medya satın alma nedir, hangi aşamalardan geçilmeli, maliyeti nedir gibi sorularınızın cevabını firmadan doğrudan elde edebilirsiniz. Aynı zamanda firmanıza en uygun reklam türü ile farklı insan gruplarına ulaşabilirsiniz.

Medya planlama ve satın almada dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Ürün / Verilen Hizmet: Reklam verilecek firmayı analiz etmek, reklamların oluşturulma sürecinde etkilidir. Aynı zamanda hangi mecrada yer alınacağına dair de net bilgi vermektedir.
 • Hedef Kitle: Hedef kitlenin belirlenmesi önemlidir aksi takdirde reklam amacına ulaşmamakla birlikte gereksiz maliyet oluşturacaktır. Dönüşümlerin sağlıklı olması adına verilen hizmet ya da satılan ürüne bağlı olarak hedef kitle belirlenmelidir.
 • Bütçe: Bütçeye bağlı olarak medya planlama ve satın alma gerçekleşmektedir. Firmaların bütçeleri değişiklik gösterse de her bütçeye uygun olacak şekilde doğru stratejiler ile reklamlar oluşturulabilmektedir.

Medya satın alma ve planlama stratejileri; potansiyel hedef kitlesinin saptanmasından reklamın yer alacağı mecranın saptanmasına kadar devam etmektedir. Özellikle bu planlama sırasında zamanlama stratejileri bütçeyi korumak adına kullanılmaktadır. Zamanlama stratejileri şu şekildedir:

 • Yanıp Sönen Stratejiler,
 • Bloklama Stratejileri,
 • Bombardıman Stratejisi,
 • Süreklilik Stratejisi,
 • Nabız Stratejisi.

Oluşturulacak reklamların doğru kitleye, doğru maliyet ve mecra ile ulaşmasını sağlar. Yapılacak çalışmaların boşa gitmesi bir yana aksine dönüşümler ile kazanç sağlaması söz konusudur. Özellikle stratejik anlamda firmalara pazarlama taktikleri sunmaktadır. Böylece rakiplerin önüne geçmek, marka bilinirliğini arttırmak gibi unsurlar mümkün olmaktadır.