Union İstanbul

Video Prodüksi̇yon

Video prodüksiyon firma ya da kişisel çalışmalarda ihtiyaç duyulan hizmete verilen isimdir. Ajanslar tarafından sahip olunan kapasiteye bağlı olarak sunulmaktadır. Her prodüksiyonun farklı bir amaca hizmet edebilme olasılığı bulunur. Fakat sonuçta ortaya çıkan hizmet ve görsel & işitsel kaydın etkileyici olması beklenir. Ajanslar tarafından geçmişten günümüze değin sunulan bir hizmet türüdür. Fakat son yıllarda geleneksel medya ve dijital dünyada görselliğin öne çıkmasıyla ayrı önem kazanmıştır. Firmaların video prodüksiyon hizmeti alarak gerek tanıtım gerekse kamu spotu hazırlattığı görülmektedir. Elbette sanat ve eğlence alanına da hizmet eden bir alandır.

Kurumsal Video

Prodüksiyon kelimesi Türkçede yapım anlamına gelir. Video yapım olarak düşünüldüğünde videoların yapılma sürecinden bahsedilir. Görsel fotoğraflama ve video çekimlerini kapsar. Yalnız bununla da kalmayarak işitsel unsurları içerisinde barındırır. Yapım aşamaları mevcuttur ve her aşama farklı bir hazırlığı gerektirir.

Bahsedilen bu hizmeti veren farklı ajanslar bulunur. Ajansların kendi içerisindeki tecrübesi ve beraberindeki ekipman desteği ile ortaya çıkacak sonuçlar değişiklik gösterir. Bireysel ya da firma bazında oluşan talepler dinlenerek profesyonel bir sonuç ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

9560806

Video Prodüksiyon Nasıl Yapılır?

Video prodüksiyon süreci genellikle üç ana aşamadan oluşur: ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon. Ön prodüksiyon aşamasında, video hedefleri belirlenir, hedef kitleye yönelik bir senaryo yazılır, çekim mekanları seçilir ve ekip ve ekipman ihtiyaçları tespit edilir.

Prodüksiyon aşamasında, önceden belirlenen senaryoya dayanarak çekimler gerçekleştirilir. Bu çekimler, kamera, ışık ve ses ekipmanları kullanılarak yapılır. Post prodüksiyon aşamasında ise, çekimler düzenlenir, ses seviyeleri ayarlanır, gerekli efektler eklenir ve video son haliyle montajlanır.

Daha öncede bahsedildiği üzere video prodüksiyon aşamaları bulunur. Bu aşamaların her birinde uzman bir birey bulunması gerekir. İlk etapta kişi ya da firmanın talepleri dinlenir. Devamında çalışılmak adına gerekli ekipman desteği sağlanır. Görüntü ve ses kayıtları toplandıktan sonra son aşamada montajlaması yapılır ve talep eden firmaya

Video Prodüksiyon Sürecinde Hangi Aşamalar Bulunur?

Günümüzde ve geçmiş dönemlerde de olmak üzere video prodüksiyon aşamaları üçe ayrılmaktadır. Her bir aşama kendi içerisinde farklı çalışma prensiplerini gerektirmektedir. Bununla birlikte hazırlanma ve işlem süreleri de farklıdır. Fakat doğru ve istenen yönde sonuçlar çıkabilmesi adına tüm bu aşamalara dikkat edilmesi şarttır.

9367765

Ön Prodüksiyon

Ön prodüksiyon daha çok planlama ve beraberinde taleplerin dinlendiği alandır. Bu aşamada özellikle iletişim, görüşme daha sık yapılmaktadır. Her bir görüşme sonunda beklentiler saptanır. Beklentilere bağlı olarak süre ve maddiyat anlamında planlamalar gerçekleşir. Eksik ekipman ve çalışanlar tamamlandıktan sonra asıl kısma geçilir.

Prodüksiyon

Video yapım alanında asıl aşamayı temsil etmektedir. Videoda yer alacak görseller için belirlenen gün ve saatler içerisinde çekimler yapılır. Oluşan bu çekimler oldukça fazla sayıdadır. Çünkü en iyisini ortaya çıkarabilmek adına olasılıklar arttırılır. Üstelik sadece video yani görsel değil gerekli ses kayıtları vs. de alınarak tamamlanır.

Post Prodüksiyon

Post-prodüksiyon kısmında elde edilen verilerin işlendiği görülür. Videoların montaj, kırpma ve genel birleştirilmesi yapılır. Gerekli efektler verilerek beraberinde ses kayıtları da video üzerine eklenir. Böylece en son kullanılacak yapım ortaya çıkacaktır.

Pre-Prodüksiyon

Her ne kadar pre-prodüksiyon yani ön prodüksiyon kadar uzun sürmese de bu aşamada da emek gerektirmektedir. Son aşama olması ve montaj gibi ciddi işlemlerin yapılmasından dolayı önemlidir. Belirli saatler arasında montajlama yapılarak istenen süre zarfında video elde edilecek ve talep eden kişiye iletilecektir.

Group 381

Video Post Prodüksiyonunda Neler Yer Alıyor?

Yapılan işlemlerin birleştirilerek son verildiği noktadır. Bu aşamada özellikle montaj işlemi ağırlıklı olarak yapılır. Montajlama özellikle görüntülerin kırpılması ve bir araya getirilmesi noktasında etkilidir. Fakat bununla da sınırlı kalmamaktadır.

Son video prodüksiyon aşamasında seslerin veya şarkıların da değerlendirilmesi yapılır. Sesler görüntü ile örtüşecek ve doğru alanda başlayacak şekilde ayarlanır. Özellikle ses de dışarıdan kayıt ile alındıysa üzerinde ekstra işlemler yapılacaktır.

Ses, görüntü & video ve şarkıların gerekli birlikteliği sağlandıktan sonra render alınır. Bu işlem sonrası video istenen uzunlukta ve görüntü kalitesinde elde edilecektir. Hizmeti alan firmaya, kişiye videonun son hali teslim edilerek işlemler sonlandırılacaktır.

Video Prodüksiyon Fiyatları

Güncel video prodüksiyon fiyatları geniş bir skalaya sahiptir. Burada fiyatlar farklı etmenlere bağlı olarak belirlenerek teklif iletilecektir. Firmaların genelde dikkat ettiği fiyat unsurları şu şekildedir:

Hangi amaçla video prodüksiyon talep edildiği,
Kaç dakikalık bir çalışma olması gerektiği,
Harcanacak efor ve vakit,
Genel maliyet tutarları,
Güncel prodüksiyon ücretleri,
Kâr oranı.

Bahsedilen tüm bu unsurlar belirlendikten sonra kişilere, firmalara teklif sunulur. Kabul edildiği takdirde anlaşmaya bağlı kalarak teslim süreci sağlanacaktır.

Bize Ulaşın

Buradan bize ulaşabilirsiniz.

Image 10
Sıkça Sorulan Sorular

Video prodüksiyon, markanın vermek istediği mesajı, marka adına en basit yolla anlatma yöntemidir. Markaların ulaştırmak istediği mesajı, afiş-ilan gibi durağan bir görselle anlatmak yerine hareketli görseller ve senaryo akışı ile anlatmak çok daha kolaydır. Videolu içeriklerin giderek artan izlenme katsayılarından da anlaşılacağı üzere ulaştırılmak isteneni en hızlı ve etkili anlatabilen süreç, video prodüksiyon diyebiliriz.

Video prodüksiyon sürecinde de diğer kreatif süreçlerde olduğu gibi öncelikle brief alınır. Yeterli brief alındıktan sonra anlatılmak istenen konuya dair senaryo yazılarak markanın hikaye anlatımı belirlenir. Senaryo tamamlandıktan sonra uygulama sürecine geçilir. Bu aşamada prodüksiyonun masaüstü ya da reel çekim olmak üzere türü belirlenerek ilgili çalışmalar gerçekleştirilir.

Video prodüksiyon maliyetleri videonun içeriğine göre oldukça değişkenlik göstermektedir. Projeye başlamadan, yani senaryo yazılmadan önce net bir rakam telaffuz etmek doğru değildir. Videonun türüne göre masaüstü prodüksiyonlarda saniye üzerinden bir fiyat verilebilirken reel prodüksiyonlarda oyuncuların ve seslendirme sanatçıların kaşeleri birbirinden farklı olduğu için fiyatlar oldukça çeşitlidir.

Video prodüksiyon maliyetleri, videoların kapalı ya da açık alanda olması, platoda ya da stüdyoda çekilmesi gibi niteliklere bağlı olarak oldukça farklılık gösterir. Kabaca bir rakam söylemek gerekirse günümüzde ortalama bir günlük set maliyeti 80 bin lira ile 120 bin lira arasında değişebilmektedir; fakat bu rakamın altında ya da üstünde olabilen video prodüksiyon maliyetleri hakkında senaryo netleşmeden net bir bütçe belirlemek doğru değildir.

Prodüksiyon hizmetleri, reklamcılık sektöründen film ve dizi sektörüne, eğitim sektöründen kurumsal şirketlere kadar birçok farklı sektöre hitap etmektedir. Hizmetler, görsel içerik oluşturmanın önemli olduğu her sektörde kullanılabilir.

Prodüksiyon süreci, içerik tasarımı, senaryo yazımı, çekim, düzenleme ve son montaj gibi aşamalardan oluşur. Profesyonel ekipman ve deneyimli personel ile bu süreç başarılı bir şekilde yürütülür.

Prodüksiyon hizmetleri, daha etkileyici içerik oluşturma, hedef kitlenin dikkatini çekme, marka görünürlüğünü artırma, yaratıcı fikirlerle öne çıkma gibi birçok avantaj sunar.

5141101 e1697185555331