Union İstanbul

PR Medya İletişimi

Radyo reklamları geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. Radyoların günümüzde her ne kadar kullanım alanı azalsa da belirli bir kitlesi hala yaygın olarak bulunmaktadır. Hal böyle olunca markaların; kendi ismini ve hizmetini duyurmak amacıyla bu tarz reklamlar oluşturduğu görülmektedir.

Güncel radyo reklamları geçmişte olduğu gibi farklı amaçlar gütmektedir. Yerel ya da merkezi radyo kanallarında reklamlar sayesinde var olan hedef kitlesine erişebilirsiniz. Buradan hareketle reklam projenizdeki amacınıza göre markanızın adını duyurabilir ya da hizmetinizi satın almasına katkıda bulunabilirsiniz.

Group 382

PR Medya İletişimi Nedir?

PR medya iletişimi nedir sorusu da kişilerin dikkatini toplamaktadır. PR medya iletişimi kısaca; bireysel marka ya da kurumsal firmanın başarılı ölçüde iletişim araçlarını kullanarak tüketici veya toplumsal algısını yönetmektir. Halkla ilişkiler şeklinde çevrilen PR, kuruluş ve hedef kitle arasındaki iletişimi, samimiyeti ve iş birliğini sürdürmeye yardımcı olmaktadır.

PR medya iletişimi sürecinin en temelinde iletişim yer alır. İlgili birimlerin hedefleri yerine getirilirken; markanın itibarının korunması, imaj geliştirilmesi, olumlu geri dönüşlerin alınması gibi temel konular dikkate alınmaktadır. Kısacası PR yani halkla ilişkiler çalışmalarının amacı itibar korumak, marka itibarını desteklemek, markanın bilinirliğini artırmak ve kişilere her alanda hitap edebilmektir.

PR Medya İletişim Önemi

PR medya iletişim önemi kurum, marka ve müşteri arasında büyük bir yere sahiptir. Medya iletişimi kısa sürede büyük kitlelere hitap etmede önemli bir paya sahiptir. PR medya iletişimi kurumun görevini, olumlu uygulamalarını güvenli ve tutarlı şekilde halkla buluşturmaktadır. Bundan dolayı medyanın toplum üzerinde oluşturduğu etki de iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle artış göstermektedir.

Yazılı veya sözlü basın, halkla ilişkilerin yani PR faaliyetlerinin ayrılmaz parçalarını oluşturmaktadır. Müşteriler adına kamuoyuna bilgileri ve görüşleri yaymak için genellikle medya aracılığıyla çalışılmaktadır. PR medya iletişiminde bu sebepten ötürü birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar basın bültenleri, reklamlar, sosyal medya çalışmaları, dergi, radyo şeklinde uzayıp gitmektedir.

Hedef kitleye her alandan ulaşmayı hedefleyen PR medya iletişimleri marka için en doğru yöntemi seçmektedir. Uzman çalışmalar sayesinde markanın müşterileri veya yeni kişilere kolayca ulaşılmaktadır. Bu sayede markanın bilinirliği artırılmaktadır.

PR Medya İletişimi Stratejisi Nasıl Geliştirilir?

PR medya iletişimi stratejisi, ticaret faaliyetlerini ve ürünleri tanıtarak yeni kitlelere ulaşımı sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılacak çalışmaları planlamak ve yıl içinde ne gibi pazarlama çalışmaları yapılacağına dair strateji geliştirmek oldukça faydalı olmaktadır. Bu planlama ve stratejiler markayı daha iyi yönetmeyi sağlarken pazarlama bütçesini de etkin şekilde yönetmeye destek olmaktadır.

Dijital pazarlama stratejisi geliştirme noktasında birkaç ana başlık üzerinde durulması gerekmektedir. Bu başlıklar hedef belirleme, dijital ortamı belirleme, içerik üretme, içerik paylaşma, mevcut içeriklerin değerlendirilmesi, dijital ortamda düzen oluşturma, analiz ve veri takibi çalışmalarıdır.

Hedef Belirleme: PR medya iletişim stratejisi oluşturmadan önce ilk yapılması gereken hedefleri belirlemektir. İçerisinde bulunulan yılda neler yapılmak isteniyor veya yapılan çalışmalarla nelere ulaşılmak isteniyor karar verilmelidir.

Dijital Ortam Belirleme: PR medya iletişim stratejisinde kullanılacak platformların belirlenmesi ikinci basamaktır. Medya çalışmalarını doğru kanal üzerinde yapmak, alınacak geri yanıtları arttırmaktadır. Bununla beraber pazarlama bütçesini verimli kullanmaya da yardımcı olmaktadır.

İçerik Üretme: PR medya çalışmalarında yazılı, görsel ve video içerikleri üretimi gerekmektedir. Bu türdeki içeriklerin nasıl üretileceği ve ne sıklıkla üretilerek yayımlanacağını belirlemek şarttır.

İçerik Paylaşımı: İçerik üretmeyle ilgili ön çalışmalar yaparak, içerik takvimi belirlenmelidir. Ardından içeriklerin nasıl ve nereden paylaşılacağına karar verilmelidir. İçerik planının içerisinde içerik paylaşım sıklığı da yer almalıdır.

Mevcut İçeriklerin Değerlendirilmesi: Geçmiş yıllarda üretilen içerikler de PR medya iletişim stratejileri içerisinde değerlendirilmektedir. Var olan içerikler yeniden paylaşılabilir veya onlar üzerinden etkileşim, trafik alınabilir.

Dijital Ortamda Düzen Oluşturma: Bulunulan dijital mecrada düzen oluşturma, PR medya çalışmalarında önemlidir. Bunun için içerik planında içeriklerin ne sıklıkla üretileceği ve paylaşılacağı belirlenmelidir. Organik trafik ve etkileşim için düzenli içerik paylaşımı gerekmektedir.

Analiz ve Veri Takibi Yapma: Yapılan analiz ve veri takibi PR medya iletişim stratejisinin son adımıdır. Farklı kanallar için metrik veya ölçekler belirlenmelidir. Her ortamın algoritması farklı olduğundan veri takibi ve analiz, çalışmalar ve yatırımlar üzerinde etkilidir.

Group 383 e1697792286768

Markalaşmanın giderek önem kazandığı günümüz dünyasında, bir markanın bilinirliğini en çok etkileyen faktörlerden biri de medyadaki görünürlüğüdür. Ancak bir markanın bilinir olması tüketici nezdinde başlı başına yeterli bir etken değildir. Güven ve prestij algısı da bir markanın olmazsa olmaz unsurlarındandır. Markanın bilirliğini arttıran, tüketicinin markaya güven duymasını sağlayan medya iletişimi ve tanıtım faaliyetlerinin tamamı Halkla İlişkiler (PR) uygulamalarıdır. Ve medya, hedef kitle ile en hızlı ve en güvenilir şekilde iletişim kurmak için gerekli olan temel unsurlardan biridir. Bu nedenle yapılan iletişim çalışmalarının başarılı olmasındaki en öncelikli ve en etkili yöntem; doğru medya iletişimi yönetimidir.Reklam ve diğer iletişim disiplinleri ile birlikte entegre çalışıldığında, PR onların etkisini de katlayarak arttırmayı sağlar.

Union İstanbul olarak PR iletişim çalışmalarını yönetmekte olduğumuz markalarımıza;

  • Marka yönetimi
  • Medya iletişimi
  • İtibar yönetimi
  • Lider iletişimi
  • İçerik yönetimi
  • Etkinlik & proje yönetimi
  • Sosyal sorumluluk
  • Kriz iletişimi

Sponsorluk çalışmaları konusunda yol gösterici oluyoruz.

PR Medya İletişimi ve Pazarlama İletişimi Arasındaki Fark Nedir?

PR medya iletişimi ve pazarlama iletişimi arasındaki fark sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Fakat pazarlamanın en temel görevi ürünün farkındalığını arttırmaktır. Mesaj iletmek de pazarlamanın temel görevlerindedir. Halkla ilişkiler yani PR medya iletişiminin en temel hedefi ise şirket ve markaya yönelik olumlu algı yaratmaktır. Pazarlamada ürün promosyonu yapılmaktadır. Ancak PR medya iletişiminde şirketin promosyonu yapılmaktadır. Burada pazarlamacı ürün ve ürün hattını tanıtırken PR uzmanı tüm şirketi ve imajı tanıtır. Pazarlama, PR medya iletişimini yani halkla ilişkileri de kapsamaktadır.

Pazarlama iletişimi ürünü, halkla ilişkiler markayı satmaktadır. Pazarlama ürün ve hizmetin hedef kitlede cazip olması için çabalarken PR medya iletişimi şirketin imajını artırmaya çabalamaktadır. Pazarlama iletişiminde ürün ve hizmetin hangi fiyattan satılacağı düşünülmektedir. PR medya iletişimindeyse faaliyetin toplum üzerindeki algısı araştırılmaktadır.

Bize Ulaşın

Buradan bize ulaşabilirsiniz.

Image 10