Union İstanbul

İnsan Kaynakları Politikamız

UNION İSTANBUL olarak işin gerektirdiği niteliklere sahip, müşterilerine değer veren insana ve çevreye saygılı kişilerin seçilmesine yönelik bir politika izliyoruz.

Personelimizin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, ajansımızın hizmet kalitesini artıracak rahat ve güvenli bir iş ortamı için sürekli gelişiyor ve geliştiriyoruz.

Ajansta çalışma bilincinin oluşturulması, çalışanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, motivasyon arttırıcı eğitimler düzenleyerek personelimize kariyer planlamada rehberlik etmeyi hedefliyoruz.

Mask Group 4

İnsan Kaynakları Politikası Temel İlkelerimiz

Nitelikli işgücünü yaratmak ve bu doğrultuda müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,

Personelimize bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitimler düzenlemek,

Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamını sağlamak,

Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,

Kaliteyi arttıran süreç ve sistemlerle kişisel performans ve takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,

Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek kaliteli bir hizmet sunmak,

Ajansımızın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak

Mask Group 3

Ücretlendirme ve Ödül Yönetimi

UNION İSTANBUL olarak “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasını benimsemekteyiz. UNION İSTANBUL ücret politikası, ücret kademelerine, güncel piyasa eğilimlerine ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir.

Çalışanlarımızın bağlılığını arttırmak ve nitelikli çalışanları UNION İSTANBUL bünyesine katmak için rekabetçi ödül yönetimi uygulayarak çalışanlar, kendilerinden beklenen performansları aşan başarılar gösterdikleri takdirde ödüllendirilirler.

Group 319