Union İstanbul

Pazarlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Pazarlama Nedir?  

Paylaş
İçindekiler

Pazarlama nedir? günümüzde kullanılan dijital pazarlama unsurlarına paralel olarak tanımı ve kapsamı üzerinde en çok durulan ve bununla beraber, tanımı ve kapsamı gün geçtikçe değişen başlıca konular arasında gelmektedir.

Temel olarak pazarlama, elle tutulur veya soyut bir metanın (bir fikrin de olabilir) genel olarak kabul edilmesini ya da satın alınmasını sağlamak için gerçekleştirilen eylemlerin bütününe verilen isimdir.

 

Pazarlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Pazarlama nasıl yapılır? Günümüzde, farklı mecra ve yöntemler kullanan pazarlama dünyası için bunun cevabını vermek kısmen güç.

Gelişen teknolojiye ve değişen toplum için pazarlama faaliyeti meydana getirmek, günümüzde aynı zamanda oldukça güç bir konu olma özelliğine sahip.

İrili – ufaklı marka ve firmalar, reklam ajansları, reklam ajansı çalışanları, medya planlama departmanı çalışanları, medya planlama şirketleri ve son yıllarda sayıları giderek daha çok artan dijital reklam ajansları / sosyal medya ajansları için pazarlama, özellikle son yıllarda kapsamı en fazla genişleyen alanlar arasında.

Buna karşın, pazarlama nasıl sorusunun yanıtı genel olarak ikna tekniklerinden ve pazarlama stratejileri ve yöntemlerden beslenmeye devam ediyor.

Pazarlama, rekabetin artması ile günümüzde çok daha önemli ve üzerinde araştırma yapılan konular arasında gelmektedir. Ayrıca her geçen gün farklı pazarlama yöntem ve pazarlama tekniklerinin farklı değişkenlere bağlı olarak arttıklarını söylemek mümkün.

 

Pazarlama ve Reklam Farkı Nedir?

Pazarlama nasıl yapılır? Pazarlama ile reklam genellikle birbirleri ile karıştırılan terimler olarak karşımıza çıkarlar.

Genel olarak pazarlama, ikna teknikleri ile doğrudan ilişkilidir ve bir ürünü, kişiyi, soyut veya somut bir fikri birinin satın almasını veya da kabul etmesini sağlamak adına kullanılır. Reklam ise, pazarlama faaliyeti için kullanılan yöntem-teknik / unsurlara verilen isimdir.

Günümüzde adını sıklıkla duyduğumuz dijital pazarlama veya sosyal medya pazarlama gibi alt terimler örneğin, yaygın olarak dijital dünyanın nimetlerinden faydalanırlar. Tüm bunlara ek olarak pazarlama ile ilgili faaliyetler, eylemlerin gerçekleştirildiği kişilere, mecralara, ürünlere göre değişebilir.

Örneğin çocuklar için pazarlama, siyasal reklamcılık, kadınlara yönelik pazarlama, z kuşağı pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kitlelerin vakit geçirdikleri veya dikkat ettikleri mecralara göre reklam çalışmaları şekillendirilir.

Kısaca, pazarlama geniş bir kavramdır ve pek çok nedene bağlı olarak pek çok farklı alt dala sahiptir. Ayrıca reklam, pazarlama için kullanılan bir araçtır.

 

Satış Nedir?

Satış, bir kişiyi veya bir topluluğu belli bir meta için satın alma işlemini gerçekleştirmeye ikna etmek olarak tanımlanabilir. Günümüzde satışın genellikle sadece ürünler ile ilgili olduğu düşünülür.

Buna karşın satış genellikle bir insan veya insan topluluğunu hedeflenen eyleme gerçekleştirmeleri için güdülemek, hareket geçirmek olarak da tanımlanabilir.

Ürün, ticari meta veya ticari değeri olan somut şeyler için olabildiği gibi satış aynı zamanda reklamcılar ve pazarlama uzmanları tarafından “kabul ettirme” veya “ikna etme” anlamında da kullanılır.

Pazarlama uzmanı, reklamcı, reklam yazarı, stratejik pazarlama uzmanı için satış, bir fikri kabul ettirmek bir siyasi lider için oy verilmesini sağlamak, bir ürün veya hizmete karşı eğilim meydana getirmek, ikna etmek gibi anlamlarda da kullanılabilir.

Tüm bunlara ek olarak satış veya stratejik satış, siyasi bir fikir veya sadece bir eylem için kullanılabildiği gibi örneğin bir pop sanatçısı ya da yardım kuruluşu için de kullanılabilir.

 

Pazarlama Nedir Kısaca?

Pazarlama, çoğunlukla ticari değeri olan bir mamul ürün veya diğer şeylerin satışı için reklam teknikleri ile birlikte kullanılan eylemlerin bütününe verilen isimdir.

Pazarlama ve reklam, yukarıda da üzerinde durduğumuz gibi temelde farklı şeylerdir ve pazarlama, ikna veya algıyı yönlendirmek için reklam araçlarını kullanır.

Halkla ilişkiler faaliyetleri için yaygın olarak kullanılan PR yani “Public Relations” ve halkla ilişkiler terimi de pazarlama ve reklamcılık ile organik bağı bulunan terimlerden birisidir.

Günümüzde dijital teknolojinin gelişimine paralel olarak reklam ve pazarlama, farklı isimler alabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak, reklam olanakları ile pazarlamanın alt başlıkları birlikte melezlenerek de kullanılabilir.

Örneğin dijital halkla ilişkiler veya da ünlü kişiler için PR çalışmaları, temel olarak bir pazarlama / halkla ilişkiler / reklam alanlarının kapsamındadır ve çok çeşitli olabilirler.

Pazarlama, ilgili terimlerin genellikle ABD menşeili olmasından dolayı aynı zamanda “marketing” gibi isimlerle de anılır.

Ülkemizde, halkla ilişkiler için de yine “public relations” yani “PR” yaygın olarak kullanılan terimler arasında gelmektedir. Temelde pazarlama, reklam, halkla ilişkliler için reklamlar ve reklam araçları kullanılır.

Outdoor reklam olarak bilinen açık hava reklamcılığı, commercial ismi ile anılan ticari televizyon reklamları, basılı ilanlar, bültenler, broşürler, promosyon ürünleri, kampanyalar, satış kampanyaları, PR kampanyaları yukarıda saydığımız üç ana disiplinin çatısı altında değerlendirilir ve kullanılırlar.

pazarlama nedir

Pazarlama Türleri Nelerdir?

Pazarlama ve reklam olanaklarının gelişmesi, aynı zamanda daha etkili sonuçlar elde etmek yani kamuoyu oluşturmak, algıyı değiştirmek veya yönlendirmek, eyleme çağrı, bir ürün satmak veya ürün kullanım eğilimini arttırmak için günümüzde birbirinden çok farklı pazarlama anlayışları ve reklam teknikleri geliştirilmiştir.

Pazarlama türleri, aynı zamanda pazarlama bütçesi veya pazarlamanın şekline paralel olarak da değişip gelişebilir.

Örneğin “gerilla pazarlama” genellikle billboard reklamları veya açık hava reklamcılığı için stratejik pazarlama enstrümanlarını kullanamayan küçük ölçekli firmalar için de yaygın olarak kullanılır.

Tüm bunlara ek olarak “Mouth to Mouth” pazarlama tekniği gibi özel metot ve yöntemler, kimi firmalarca kullanılmaktadır.

Ağızdan ağıza pazarlama, gerilla pazarlama, dijital pazarlama gibi farklı alanlar etki meydana getirecek medya olanak ve araçlarının gelişimine paralel olarak değişmekte ve de gelişmektedir.

 

Stratejik Pazarlama Nedir?

Stratejik pazarlama, ticari değeri olan bir ürünün belirlenen zaman aralıklarında, belirlenen kişiler veya kitlelerce satın alınmasını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmalara verilen isimdir.

Örneğin oyuncak sektöründe, çocuklar için pazarlanan çeşitli ürünlerde karar alıcıların ebeveynler olduğu bilinir ve pazarlama faaliyetleri, çocuklar için olduğu gibi büyükler için de gerçekleştirilebilir.

Dijital pazarlama, günümüzde farklı pazarlama alt disiplinlerinin veya pazarlama faaliyetlerinin en hızlı ve etkili olduğu alanlardan birisidir.

Konumlandırma, medya planlama, satış stratejisi, reklam yazarlığı ve diğer pek çok departman ve alt unsurdan oluşan konvansiyonel reklam ajansı tanımından farklı olarak dijital pazarlama, daha düşük bütçelerle daha etkili ve hızlı ama en önemlisi de hesap verebilir sonuçların elde edilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikle sosyal medya pazarlama, dijital pazarlama gibi günümüzde popüler olmuş pazarlama anlayışları ile ilgili içeriğimizin ilerleyen kısımlarında daha detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

 

Pazarlama Ne İşe Yarar?

Pazarlama genel olarak ikna için kullanılır ve amaç bir kişi veya kişiler topluluğunu bir eylemi gerçekleştirmeye ikna etmek için hareket etmek olarak tanımlamak mümkündür.

Pazarlama bir kişiyi veya kişiler topluluğunu ikna etmeye yarar. İknadan kasıt, basit olarak bir ürünün satın alınmasını, daha çok satın alınmasını, belirli bir zamanda alınmasını sağlayabildiği gibi aynı zamanda satın alma eğilimini arttırmak için;

bilgilendirme, fırsat sunma, ödüllendirme, sosyal kanıt gösterme, istatistikler sunma, ürün yenileme gibi farklı şekillerde de gerçekleştirilebilir.

Promosyon faaliyetlerinden PR çalışmalarına kadar hemen her türden pazarlama faaliyeti, ikna ve algı konusuna ciddiyetle eğilir ve satın alma başta olmak üzere çeşitli eylemlerin çeşitli kişilerce gerçekleştirilmesini sağlar.

Pazarlama siyasi liderler için kitlelerin oy kullanmasını sağlayabildiği gibi basitçe bir ürünün satışı için de yaygın olarak kullanılır. Bununla beraber pazarlama aynı zamanda ikna tekniklerini yaygın olarak kullanır.

Pazarlama için ikna teknikleri ve bir araçlar bütününü ifade eden reklam,  sonuç odaklı yaklaşılan unsurlar arasında gelir.

Pazarlama bir ürün, sanatçı, siyasi lider için kullanılabildiği gibi sosyal bir soruna dikkat çekmek veya sadece belli bir ürünün satışı ile ilgili eğilim meydana getirmek ya da alışkanlık oluşturmak, pazarlamanın ana konuları arasında gelmektedir.

Pazarlama algı, eylem, yönelim, faaliyet ve satış üzerine yoğunlaşır. Çoğu zaman basitçe pazarlama, bir ürünün satışını sağlamak, satılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

Amacı algı, kanı, eylem ve yönelim değiştirmek olan pazarlama, kullandığı araç ve tekniklere ek olarak farklı ürünlerle ve metotlarla yan dallara ayrılır ve çeşitlenir.

 

Pazarlama Nedir? Örnek ile Anlatım

Pazarlama genel olarak somut ve genellikle ticari değeri olan ticari metalar, mamul ürünler için kullanılır. Buna karşın pazarlama, bir fikrin kabul edilmesini sağlamak veya bir kişi ile ilgili toplumdaki kanının değişmesi ile ilgili de olabilir.

Seçimlerde siyasi lider için “pazarlama” oy toplamak için kullanılırken, bir meşrubat üreticisi için satışları arttırmak için kullanılabilir.

Reklam ajansları, pazarlama konusunda uzman ekiplerden meydana gelirler ve genellikle marka ve firmalara, pazarlama ve reklam çalışmalarında yardımcı olurlar. Günümüzde reklam araçlarının özellikle dijital ve elektronik mecralara kayması, dijital reklamcılık veya dijital reklam ajansı gibi kategorilerin oluşmasında etkilidir.

Pazarlama örneği için günümüzde alışveriş sitelerini inceleyebilirsiniz. Bu mecralarda kullanılan terimler, yöntemler, kavramlar pazarlama örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Bir firma veya üretici, daha popüler ve etkili olduğunu düşündüğü için dijital pazarlama kampanyaları için bütçe ayırabilir; bununla beraber ağızdan ağıza pazarlama genellikle kozmetik firmaları tarafından çeşitli katalog ve broşürlerle başarılı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Televizyon reklamları, masaüstü reklamlar veya reklam filmleri ile hedefledikleri kitleleri etkilemeye çalışırlar veya bir ayakkabı üreticisi, “ayakkabı” arama sorgusunda Google Arama Sonuçlarında üst sıralarda çıkmak için bütçe ve zaman ayırır.

Tüm bunlar, pazarlama nedir sorusunun cevabına karşılık verilebilecek cevaplardan sadece birkaçıdır ve özellikle günümüzde çeşitlenebilir.

Bir oyun bilgisayarı satıcısı için “Youtube Pazarlama” daha dikkat çekici olabilirken, kadınlara yönelik pazarlama veya siyasal reklamcılık, çoğunlukla geleneksel reklamcıların üzerinde durdukları konulardandır.

Pazarlama ve reklam ayrımı, üzerinde son yıllarda daha çok üzerinde durulan dijital pazarlama ile ilgili olarak çok daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Günümüzde hizmet veya ürünlere ulaşmak için kullanılan arama motorları, arama motoru pazarlaması – online reklam – sosyal medya reklamı – Google Adwords, SEM yani “Search Engine Markerting” veya “SEO” gibi web siteleri ile ilgili çeşitli terimlerin ve tekniklerin daha yaygın ve sıklıkla gündeme gelmesinde son derece etkili oldu.

Pazarlama faaliyetleri ve kampanyaları, genellikle aynı kategori ve alt kırılımda benzerlikler içeren çeşitli ürünler, hizmetlerle ilgili olarak benzer kişi veya kitlelere yapılır.

Örneğin bir oyuncak firması için çocuklar için pazarlama çok daha önemli iken, kadınlar için pazarlama bir kozmetik ürünleri üreticisi veya güzellik merkezi için çok daha önemli ve dikkat çeken pazarlama şekilleri arasında yer alabilir.

Pazarlama metotları ve pazarlama yöntemleri aynı zamanda kendileri arasında çaprazlanarak da kullanılabilirler. Örneğin kadınlara pazarlama, bir güzellik kliniği için dikkat çeken bir konudur.

Ancak hedeflerin oluşturulması için meydana getirilecek pazarlama kampanyaları online / dijital olarak gerçekleştirilebilir.

 

Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

Pazarlama çeşitleri, çok fazla sayıda ve çeşitli olabilirler. Pazarlama türleri, pazarlama çeşitleri genellikle kullanılan yöntem, reklam araçları, kitle, cinsiyet, yaş gibi kategorilere bağlı olarak değişebildiği gibi aynı zamanda kapsam ve diğer unsurlara bağlı olarak da değişebilir.

Örneğin dijital pazarlama ve uluslararası pazarlama, benzer terimler olarak karşımıza çıkar ve benzer metot / yöntemler kullanır. Buna karşın iki pazarlama çeşidi arasındaki farklılıklar çok sayıdadır. Peki, pazarlama çeşitleri neye göre değişiyor?

Tutum: Doğrudan pazarlama veya bilinçaltı pazarlama gibi, bir pazarlama faaliyeti ile ilgili belli bir tutum veya yönelim, çalıişma şekli pazarlama çeşitleri arasındaki farklılıkların oluşmasında etkili olabilir.

Pazarlama çeşitleri, pazarlama kampanyası için seçilen ton ve şekle göre değişkenlik gösterebilir.

Kullanılan Araçlar: Televizyon, radyo, internet, ilan panoları, dergiler, gazeteler, web siteleri veya sosyal medya platformlarına bağlı olarak farklı türde pazarlama çeşitleri konusundan söz edilebilir.

Günümüzde mobil oyunlar, mobil pazarlama, oyun içi reklamcılık veya sinema filmi reklamları / film içi reklam unsurları gibi çok çeşitli reklam türleri, pazarlama çeşitleri olarak tanımlanabilir.

Kapsam: Uluslararası pazarlama, siyasal reklamcılık, PR veya KOBİ’ler, hedefledikleri kitle ve elde etmek istedikleri etkiye bağlı olarak farklı türden pazarlama çeşitleri kullanırlar.

Kitle: Çocuklara pazarlama, kadınlar için pazarlama, AVM ziyaretçileri için veya sadece Z Kuşağı için pazarlama. Pazarlama çeşitleri, aynı zamanda hitap edilen kitleye bağlı olarak da ciddi oranda değişkenlik gösterebilirler.

Kitle odaklı pazarlama türlerine aynı zamanda network pazarlama da dahil edilebilir. Bu pazarlama şekli, bir ürün veya hizmetin satışını gerçekleştirmek için insanlar arasındaki bağlantıları kullanırlar.

Ürün: Özellikle dijital pazarlama ve Google Adwords gibi çevrimiçi pazarlama kampanyaları için başarıda temel unsur genellikle ürünün çeşididir. Emlak, otomobil, elektronik ürünler, estetik ameliyat veya sadece bir dijital oyun. Çoğu zaman ürün, pazarlama çeşitleri oluşturmakta son derece etkilidir.

Yöntem: Hipnotik reklam, dijital reklam, sosyal medya reklamları veya ağızdan ağıza pazarlama gibi çeşitli pazarlama türleri, başarı oranlarına dayalı olarak tercih edilebilirler.

Örneğin “Mouth to Mouth” genellikle çeşitli kozmetik firmaları veya ev hanımlarını hedefleyen pazarlama kampanyaları için önemli bir türdür.

 

Doğrudan Pazarlama Nedir?

Doğrudan pazarlama günümüzde genellikle herhangi bir araç kullanmadan gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri için kullanılan bir terimdir. Doğrudan pazarlama örneğin dijital pazarlama veya sosyal medya pazarlama anlayış ve yöntemlerinden farklı bir çizgide ilerler.

Bununla beraber doğrudan pazarlama örnekleri için bir semt pazarını ziyaret edebilir veya emlak pazarlaması üzerinde uzmanlaşmış birisi ile görüşebilirsiniz.

Direct Marketing veya direkt pazarlama genellikle fiziksel dükkânlar, satıcılar, telefon üzerinden satış yapan kişiler, ağızdan ağıza pazarlama yapanlar tarafından kullanılır.

Günümüzde network marketing ve belli başlı araçlarla birlikte, doğrudan pazarlama veya direkt pazarlama araç ve faaliyetleri sıklıkla gerçekleştirilmektedir.

Doğrudan pazarlama ile ilgili yöntem ve araçlar ayrıca günümüzde reklam yazarı veya metin yazarı gibi meslek grupları tarafından da kullanılırlar. Bu meslek grupları bünyesinde çalışan kişiler, etki yaratan kelime ve cümleleri kullanarak yani pazarlama teknikleri ile, çeşitli metinler yazarlar.

Metinler, doğrudan pazarlama unsurlarından beslense de, farklı mecralarda farklı amaçlarla kullanılabilir. Semt pazarlarındaki satıcılar, ürünlerini satmak için sürekli nara atarlar.

Seyyar satıcılar da doğrudan pazarlama konusunda günlük hayatımızda sıkça karşılaşabileceğimiz uzmanlardır.

Picture of Union İstanbul
Union İstanbul
Union Ailesi olarak, tüm reklam mecraları ile güçlü ilişkilerimizi kullanarak, markalarımızın hedef kitlesine uygun doğru mecraları kazançlı alanlara dönüştürüyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir!