Union İstanbul

Swot analizi nedir? Örnekler ile swot analizi

SWOT Analizi Nedir? Örnekler İle SWOT Analizi

Paylaş
İçindekiler

SWOT analizi nedir? SWOT analizi nasıl yapılır? SWOT analizi örnekleri nelerdir? Bu soruların cevaplarıyla hem kişisel hayatınızı, hem de iş hayatınızı düzene sokmak için yeni taktikler öğreneceksiniz.

GZFT olarak da bilinen SWOT analizi; kişinin veya işletmenin güçlü&zayıf yönlerini tespit etmeye, etrafındaki tehditleri ve fırsatları belirlemeye dayanan bir yöntemdir. Daha kısa tanımıyla SWOT analizi, mevcut durum değerlendirmesidir.

SWOT analizi sayesinde iyi özelliklerinizi korumanız ve daha da geliştirmeniz, eksik ve yetersiz olduğunuz noktaları bulup bunlara karşı aksiyon almanız mümkündür. Ayrıca bu analiz ile çevrenizdeki risklerin ve imkânların farkına varır, tehlikelere karşı önlem alırken yararlanabileceğiniz olanakları değerlendirmek için harekete geçebilirsiniz.


SWOT Analizi Nedir?

İncelenen durumun, sürecin, tekniğin, şahıs ya da kuruluşun zayıf ve güçlü yönlerini, ona zarar verebilecek şeyleri ortaya çıkaran, yararlanabileceği fırsatlar konusunda farkındalığını artıran bir uygulamadır.

SWOT kelimesi, 4 İngilizce sözcüğün baş harflerinden oluşturulmuştur:

 • Strenghts: Güçlü yönler
 • Weaknesses: Zayıf noktalar
 • Opportunities: Fırsatlar
 • Threats: Tehditler

SWOT analizi bir girişim veya projeyle ilgili bütün faktörlerin ve o projedeki hedeflerin açık bir şekilde tanımlanmasına yarar. SWOT analizi yaparken başarıyı etkileyebilecek tüm harici ve dâhili unsurlar dikkate alınır, hem iç hem dış ortamlar bir bütün hâlinde değerlendirilir.

Stratejik planlama sürecinin en önemli aşamalarından birini SWOT analizi oluşturur. Endüstri, mekân, ürün ve hizmet için de SWOT analizi yapmak mümkündür.


SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

Kişilerin, organizasyonların, kurum ve kuruluşların çağa ayak uydurabilmesinde SWOT analizinin önemi büyüktür. Bu analiz sayesinde bireysel veya kurumsal hedeflere daha emin adımlarla ulaşılabilir.

Çünkü kişiler ve şirketler SWOT analiziyle potansiyellerini keşfeder, hangi noktalarda geri planda olduğunu öğrenir, yakınındaki tehlikeleri ve fırsatları anlayarak buna uygun hareket etmek için doğru stratejiler geliştirir.

Rakiplerini tanır ve onlardan farklılaşmayı başarır. Faaliyet alanını genişletir, tekrara düşmekten korunur. Kendine değer katar, daha profesyonel olarak varlık gösterir.

Bu da sürekliliğin, verimliliğin, büyük başarıların anahtarıdır.

SWOT analiziyle rotanızı belirler, artı ve eksi yönlerinizi sınıflandırır, kendinizi korkmadan eleştirir ve kariyer hedeflerinize en doğru şekilde yön verebilirsiniz. Büyük resmi görür, büyük düşünüp büyük oynarsınız.

Diğer taraftan SWOT analizi işletmelere maddi güç kazandırır, itibarını ve Pazar payını artırır. Sadakat ve bağlılık ölçümlerinden alınan sonuçlara göre turn-over oranlarını daha aşağıya çekmeyi sağlar.

Tehditleri fırsatlara çevirmek de SWOT analiziyle mümkündür. Özetle SWOT analizi kişinin veya şirketin kendi varlıklarından en üst düzeyde faydalanmasına ve rakiplerine üstünlük sağlamasına olanak tanır.


SWOT Analizinin Önemi

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere SWOT analizi kişinin veya kurumun kendini tanıması bakımından çok önemlidir. Stratejik planlama ve etkin strateji yönetimi doğru SWOT analizinin bir sonucudur.

Rekabet dünyasında öne çıkabilmeniz ve bunu yaparken kendinizi koruyabilmeniz için SWOT analizine ihtiyacınız vardır.

Bu analiz size kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanma imkânı tanır, zamandan ve bütçenizden tasarruf ettirir. Güçlü yönlerinizi öğrendiğinizde, onlar için daha fazla yatırım yapmak yerine zayıf noktalara odaklanırsınız.

Örneğin bir öğrenci Türkçe dersinde çok iyi, tüm konuları biliyor diyelim. Şimdi bu kişinin ha bire Türkçe dersine çalışmayı sürdürmesi mi daha doğru olur yoksa matematikte anlamadığı konulara yoğunlaşması mı?

İşte SWOT analizi size, önceliklerinizi belirleyip işlerinizi sıraya koymanıza ve planlı bir biçimde uygulamanıza yardım eder. Yolunuza çıkabilecek engellere karşı önceden tedbir almanıza destek olur. Sahip olduğunuz ayrıcalıkların farkına varmanızı mümkün kılar, fırsatları kaçırmanızı önler.

Teklif, fırsat, sipariş, satış süreci ve satış sonrası tüm süreçlerin takibi SWOT analiziyle rahat bir biçimde yapılabilir.


SWOT Analizi Türkçe Anlamı

SWOT analizi Türkçe olarak GZFT kısaltmasıyla ifade edilir. Bunun anlamı; ‘güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler’ demektir.

Anlattığımız her şey, GZFT nedir? Sorusunun cevabı için de geçerlidir.


GZFT Nedir?

SWOT analizi ile GZFT aynı şeydir. İşinizi büyütmenin en önemli adımlarından biri olan GZFT analizi, farklı perspektiflerden bakmanızı ve yeni şeyler görmenizi sağlar. Böylelikle bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmanız, derin düşünmeniz ve ileri görüşlü olmanız mümkündür.

Sektörünüzde kıran kıraya bir mücadele hâkimken, herkes daha fazla para kazanmak için birbirini harcamaktan çekinmezken bu savaşta galip gelmek için SWOT analiz zırhını kuşanmalısınız.

Yanınızdaki mühimmatlar neler? Karşı tarafı alt etmek için daha nelere ihtiyacınız var? Düşmanlarınıza karşı kendinizi nasıl muhafaza edersiniz? Savaşı kazanmak için hangi taktiklere başvurmalısınız?

İşte güçlü, zayıf yönlerinizi, tehdit ve fırsatları analiz ederek bu soruların cevaplarını bulursunuz.


GZFT Analizi Nedir?

Verimli çalışıp çalışmadığınızdan emin olmanızı, pazarınızdaki fırsat ve tehditleri görerek harekete geçmenizi sağlayan bir değerlendirme ve planlama sürecidir.

Böylelikle neyin peşinden gitmeniz gerektiğini bilir, sizi hedefe ulaştırmayacak yollarda vakit kaybetmezsiniz. Zorlukların üstesinden daha rahat gelebilir; masraflarınızı azaltırken kârlılık oranınızı artırırsınız.

GZFT analizi rekabetçi konumunuzu değerlendirebilmek ve stratejik bir yol haritası çizebilmek için kullanmanız gereken bir sistemdir. Bu uygulama sayesinde zamanında ve doğru kararlar verebilir, daha isabetli kurgular ve hedeflemelerle amaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Önceki planlarınızın neden başarısızlıkla sonuçlandığını SWOT analizi vasıtasıyla öğrenir, aynı yanlışları tekrarlamamak için nelerden kaçınmanız gerektiğini keşfedersiniz. Farklı durumlar için farklı anlayışlar geliştirmeyi, değişik yönlerden bakmayı bilir, problemlere daha hızlı müdahale edebilirsiniz.


SWOT Analizi Neden Yapılır?

Hedefleri gerçeğe dönüştürebilmek için nasıl bir strateji izleneceğini belirlemek için SWOT analizinden yararlanılır. Mevcut strateji, politika ve hedeflerin kurumsal amaçlara uygun olup olmadığını denetlemek yine SWOT analiziyle mümkündür.

Bu stratejik yönetim aracı her kurum ve kuruluş tarafından periyodik aralıklarla uygulanmalı, sonuçlar değerlendirilerek bu yönde bir iş modeli geliştirilmelidir.

SWOT analizi size;

 1. Şu an neredeyim?
 2. Aslında nereye varmak istiyorum?
 3. Oraya ulaşmak için neler yapabilirim?
 4. Beni bekleyen iyi veya kötü sürprizler neler?

Gibi soruların cevaplarını verir. Yolda yürürken, karşınıza çıkacak fırsatların yanından öylece geçip gitmenize mânî olur ve heybenize bu fırsatları da almanıza yardım eder.

Başarınızı takip etmek ve bunu daha da üst seviyeye taşımak için SWOT analizini ihmâl etmemelisiniz. Öte yandan SWOT analizini rakiplerinizin durumunu gözden geçirmek, onlar hakkında daha fazla şey öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

 Böylelikle onları daha iyi tanır, kendilerinden gelebilecek hamlelere karşı daha temkinli olursunuz.


İş Kurmada SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Bunun için her şeyden önce şirketin yöneticileri ve uzun süredir orada çalışan bazı personellerle bir toplantı düzenlenir. Bu toplantıya pazarlama ve satış ekibi veya farklı departmanlardan kişiler de katılım sağlayabilir.

Daha sonra gerek içerideki, gerekse dışarıdaki unsurlar tek tek ele alınarak değerlendirilir.

Bu aşamada işletmenin hedefleri masaya yatırılır, ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Özellikleri, sektördeki konumu irdelenir; geliştirilmesi gereken yönler tespit edilir.

İşletmenin rakipleriyle benzer ve farklı olan yönleri, onları rakiplerinden üstün kılan şeyler ortaya konulur.

Tüm bunlar işletmenin potansiyelini görmeyi, gelecekte alınacak tedbirlere zemin hazırlamayı sağlar. Mesela:

 • Müşteri ilişkilerimiz iyi düzeyde.
 • Ekip çalışmasını efektif bir şekilde yürütüyoruz.
 • Personel sıkıntımız var.
 • Prim sistemi mevcut değil.
 • Üretim kapasitemiz düşük.

Bu örnekte olduğu gibi güçlü ve zayıf noktalar birer birer listelenir. Güçlü yönlerin devamlılığını sağlamak, zayıf kanatları kuvvetlendirmek için yapılması gerekenler tartışılır.

İşletme, dışarıdan birinin gözüyle değerlendirilip rakiplerin o işletmeyi nasıl gördüğü belirlenir.

İşletme hangi alanda faaliyet gösteriyorsa o ortamdaki dış unsurlar ve dış şartlar analiz edilir. Rakip işletmelerle ilgili bilgiler toplanır. Çevresel faktörlerin oluşturduğu tehditler ve sunduğu fırsatlar belirlenir.

Elde edilen verilerle yeni stratejiler geliştirilir ve bu sonuçlar işletmeye her alanda rehberlik eder. Bu kapsamda SWOT analizi şirketin daima güncel kalmasını; yeniliğe ve değişime açık olmasını sağlar, gerilemeyi önler ve kusursuz bir organizasyon yapısının temelini oluşturur.


SWOT Analizi Güçlü Yönler (Strenghts)

Çalışanların yetkin ve tecrübeli olması, gelişmiş teknoloji, kurumun geçmişinden veya yönetiminden gelen karakteristik özellikleri güçlü noktalara örnek gösterilebilir.

Güçlü yönleri belirlemek için sorulabilecek sorulardan bazıları şunlardır:

 1. Başarı, eğitim ve yetenekleriniz neler?
 2. Hangi hususlarda başkalarından daha avantajlı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
 3. Hangi başarılarınızla gurur duyuyorsunuz?
 4. Çalışanların becerileri ve bilgi düzeyi yüksek mi?
 5. Para, teknoloji, ekipman, patent, referans vb. sahip olduğunuz fiziksel varlıklar neler?
 6. Sizi rakiplerinizden farklı kılan yönler hangileri?

Kişisel güçlü yönler ile ilgili daha fazla örnek için linki inceleyebilirsiniz.


SWOT Analizi Zayıf Yönler (Weakness)

Deneyimsiz elemanlar, yeterli ekipman olmaması, bütçe sıkıntısı zayıf yönlerden bazılarıdır.

Zayıf yönleri bulmak için şu sorulara yanıt aranmalıdır:

 1. Sizce neleri iyi yapmıyorsunuz?
 2. Kötü alışkanlıklarınız nelerdir?
 3. Stratejik eksiklikleriniz var mı?
 4. Ekibinizin bilgi ve becerileri yetersiz mi?
 5. Hizmet kaliteniz düşük mü?
 6. Geciken veya başarısızlıkla neticelenen iş süreçleriniz oldu mu?
 7. Nakit veya ekipman açısından problem yaşıyor musunuz?
 8. Müşterileriniz siparişleri iade veya iptal ediyor mu?
 9. Teknolojiyi etkin kullanabiliyor musunuz?
 10. Hedeflerinize gereken önemi veriyor musunuz?

SWOT Analizinde Fırsatlar (Opportunities)

Çalışanların eğitim almak için hevesli olması, işletmenin gerekli ekipmanları tedarik edebilecek mâlî imkânlara sahip olması birer fırsat olarak değerlendirilebilir.

Fırsatların tespitinde şu soruların yöneltilmesi gerekir:

 1. Size yardımcı olabilecek destekleyici bağlantılarınız var mı?
 2. Daha verimli yeni teknolojiler mevcut mu?
 3. Sektörel gelişim ne düzeyde?
 4. Rakipleriniz hangi konularda zorlanıyor ve bunları nasıl avantaja dönüştürürsünüz?
 5. Pazarınıza yeterli derecede arz sağlıyor musunuz?
 6. Proaktif bir şekilde hareket etmeyi başarabiliyor musunuz? Sunumlar, etkinlikler organize ediyor musunuz?
 7. Müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi ne? Niye sizden daha fazla ürün almıyor veya neden sizi başkalarına önermiyorlar?

SWOT Analizi Tehditler (Threats)

Zaman yetersizliği, olumsuz mevsim şartları, ülkemizin ekonomik durumu, döviz kurlarındaki dalgalanmalar tehdit oluşturabilecek unsurların başında gelir.

Tehditleri ortaya çıkarmak için şu soru işaretleri giderilmelidir:

 1. Rakipleriniz var mı? Kimler?
 2. Kurumsal engelleriniz neler?Rakipleriniz neler yapıyor?
 3. Değişime ayak uydurabilir misiniz?
 4. Zayıf yönleriniz sizi hangi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir?
 5. Acil durum planlarınız var mı?
 6. Tedarikçileriniz sizin için ne anlam ifade ediyor? Onlara tam olarak güveniyor musunuz?
 7. İşletmeniz ile tüketici davranışları birbirine uyuyor mu?

SWOT Analizi Örnekleri

Yetkin personel bulamamaktan şikâyetçi bir firma olduğunu varsayalım. Bu firmaya ‘onları çıkarın ve işe yeni birilerini alın’ demek fazlasıyla basit ve klişe bir çözüm olur.

Fakat onlara ‘yeni bir çalışan arayışına girmektense, mevcut personellerinizin yetkinliklerini artırmaya odaklanın.’ Demek daha doğrudur. İşte bunu nasıl yapabilecekleri SWOT analiziyle belirlenir ve uygulanır.

SWOT Analizi Örneği

Coca Cola Company de SWOT analizine örnek gösterilebilir. Şöyle ki:

 1. Güçlü Yönler: Markaya özel tarifler, marka bilinirliği, Pazar payının yüksek olması, zengin ürün yelpazesi

 1. Zayıf YönlerŞeker ikamesi, sağlık trendleri
 2. Fırsatlar: Fazla güçlü rakibinin olmaması
 3. Tehditler: Sağlığa zararlı maddeler barındırdığına yönelik haberler, Coca Cola yerine tüketilebilecek daha sağlıklı içecek seçeneklerinin olması

 • SWOT Analizi Nedir?
 • Genel stratejik konumu denetlemeye ve analiz etmeye yarayan bir yöntemdir. Kişinin veya firmanın yeteneklerini, yeterince başarılı olamadığı hususları, işini zorlaştırabilecek faktörleri ve işine katkı sağlayabilecek fırsatları gösterir. Kişiye/firmaya özel bir iş modeli oluşturmayı mümkün kılar.

 • Kişisel SWOT Analizi Nedir?
 • Kişilerin birikimlerini ve yeteneklerini kullanmalarını, zayıf noktalarını güçlendirmelerini, olası fırsat ve tehditlerin bilincine varmalarını sağlayan bir analiz tekniğidir.

 • Kişisel SWOT Analizi Yapmak Mümkün müdür?
 • Evet. Kariyerinizde ilerleme kaydetmek, kişisel gelişim ve meslekî gelişim olanaklarından istifade etmek için bu analiz yönteminden yararlanabilirsiniz.

  SWOT Analizi Neden Önemlidir?

  Güçlü yönlerinizi pekiştirmek, zayıflamasına engel olmak; zayıflıklarınızı ortadan kaldırmak için SWOT analiz yönteminiz kullanmanız gerekir. Yine kısa veya uzun vadede işlerinizi sekteye uğratabilecek şeyleri öngörmek, bunlara karşı hazırlık yapabilmek ve mevcut fırsatları kaçırmamak için SWOT analizinden yardım almalısınız.
  Böylelikle iç pürüzlerden kurtulur, kendinizi dış tehditlerden korur, iş ortamınızı izler ve yeni fırsatları rakiplerinizden daha çabuk tanıyarak etkili bir biçimde kullanabilirsiniz.

 • SWOT Analizi Nasıl Bir Analizdir?
 • Hem şu anki, hem de ilerleyen süreçteki potansiyelinizi değerlendirmenize olanak veren bir analiz biçimidir. Üstün özelliklerinizi ve yetersiz yönlerinizi meydana çıkarır, sizi fırsatlardan faydalanmaya ve tehlikelere yönelik önlem almaya teşvik eder. Kısaca her bakımdan tam donanımlı olmanız için yol gösterir.

  Deep Linking (Derin Linkleme) Nedir?

  Google Keşfet Nedir? Çıkmak İçin Yapılması Gereken Adımlar

  PWA ( Progressive Web Apps ) Nedir ?

  Sıkça Sorulan Sorular

  1SWOT Analizi Hangi Sektörlerde Yaygın Olarak Kullanılır?

  SWOT analizi genellikle birçok sektörde kullanılır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

  İşletme ve şirket yönetimi: İşletmeler, stratejik planlama, rekabet analizi ve karar verme süreçlerinde SWOT analizini kullanır. Bu analiz, işletmelerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmelerine yardımcı olur.

  Pazarlama ve satış: Pazarlama ekipleri, SWOT analizini hedef pazarlarını anlamak, rekabet avantajlarını belirlemek ve ürünlerini veya hizmetlerini pazarlamak için kullanır.

  Stratejik planlama: SWOT analizi, bir organizasyonun iç ve dış çevresini değerlendirmesine yardımcı olur. Bu analiz, organizasyonların stratejik hedeflerini belirlemek, riskleri azaltmak ve fırsatları yakalamak için kullanılır.

  Proje yönetimi: SWOT analizi, proje yöneticilerine projelerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için bir çerçeve sunar. Bu analiz, projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

  Yenilik ve Ar-Ge: SWOT analizi, yenilik ve Ar-Ge süreçlerinde kullanılarak şirketlerin güçlü yönlerini vurgulamasına ve rekabet avantajlarını elde etmelerine yardımcı olur. Bu analiz, yeni ürün veya teknoloji fırsatlarını tanımlamak ve mevcut zayıf yönleri ele almak için kullanılabilir.

  Rekabet analizi: SWOT analizi, bir şirketin rekabetçi konumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu analiz, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve stratejik bir avantaj elde etmek için kullanılabilir.

  Bu sektörler SWOT analizini kullanmakla sınırlı değildir. SWOT analizi, birçok sektörde stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde genel olarak kullanılan bir araçtır.

  2 SWOT Analizi Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

  SWOT analizi sonuçları, bir organizasyonun veya proje için stratejik kararlar alırken değerlendirilir. Aşağıda, SWOT analizi sonuçlarının nasıl değerlendirilebileceğiyle ilgili adımlar yer almaktadır:

  Güçlü yönlerin vurgulanması: SWOT analizinde belirlenen güçlü yönler, organizasyonun veya projenin başarıya ulaşmasında kritik olan alanlardır. Bu güçlü yönlerin daha da geliştirilmesi ve rekabet avantajının artırılması için stratejiler oluşturulmalıdır.

  Zayıf yönlerin ele alınması: SWOT analizi, organizasyonun veya projenin zayıf yönlerini de belirler. Bu alanlarda iyileştirmeler yapılması, eksikliklerin giderilmesi ve performansın artırılması için stratejiler geliştirilmelidir.

  Fırsatların değerlendirilmesi: SWOT analizi, dış çevredeki fırsatları belirler. Bu fırsatlar, organizasyonun veya projenin büyümesini, yenilikleri yakalamasını veya rekabet avantajı elde etmesini sağlayabilir. Bu fırsatları değerlendirmek ve uygun stratejiler geliştirmek önemlidir.

  Tehditlerin ele alınması: SWOT analizi, organizasyonun veya projenin karşılaşabileceği tehlikeleri de tanımlar. Bu tehlikeler, pazar değişiklikleri, rekabetin artması veya yasal düzenlemeler gibi unsurlar olabilir. Tehditlerin azaltılması, risklerin yönetilmesi ve mümkün olan en iyi şekilde ele alınması için stratejiler oluşturulmalıdır.

  Stratejik hedeflerin belirlenmesi: SWOT analizi sonuçlarına dayanarak, organizasyonun veya projenin stratejik hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler, güçlü yönlerin kullanılması, zayıf yönlerin ele alınması, fırsatların değerlendirilmesi ve tehlikelerin azaltılmasıyla uyumlu olmalıdır.

  SWOT analizi sonuçlarının değerlendirilmesi, stratejik planlama sürecinde gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu değerlendirme, organizasyonun veya projenin rekabet avantajını artırmasına ve başarıya ulaşmasına yardımcı olacak stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunur.

  3SWOT Analizi'nin Ne Zaman Kullanılması Önerilir?

  SWOT Analizi, bir organizasyonun veya projenin stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde kullanılması önerilen bir araçtır. Aşağıda SWOT Analizi'nin önerildiği bazı durumlar bulunmaktadır:

  Stratejik planlama süreci: SWOT Analizi, bir organizasyonun stratejik hedeflerini belirlemede ve yol haritası oluşturmada kullanılabilir. İşletmenin iç ve dış çevresinin değerlendirilmesi, güçlü yönlerin vurgulanması, zayıf yönlerin ele alınması, fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin ele alınması için SWOT Analizi etkili bir araçtır.

  Pazarlama stratejisi geliştirme: SWOT Analizi, bir şirketin pazarlama stratejisi oluştururken kullanılabilir. Hedef pazarın analizi, rekabet avantajlarının belirlenmesi, pazar fırsatlarının değerlendirilmesi ve pazarlama planının oluşturulması için SWOT Analizi etkili bir yol sunar.

  Ürün veya hizmet geliştirme: SWOT Analizi, bir şirketin mevcut ürün veya hizmetlerini değerlendirirken veya yeni bir ürün veya hizmet geliştirirken kullanılabilir. Müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, rekabet avantajlarının belirlenmesi ve pazarlama stratejisinin oluşturulması için SWOT Analizi önemlidir.

  Rekabet analizi: SWOT Analizi, bir organizasyonun rekabetçi konumunu değerlendirmek için kullanılır. Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, rekabet avantajlarının anlaşılması ve stratejik bir pozisyonun oluşturulması için SWOT Analizi etkili bir araçtır.

  Proje değerlendirmesi: SWOT Analizi, bir proje yöneticisi veya ekip tarafından projenin güçlü yönlerini belirlemek, zayıf yönleri ele almak, fırsatları değerlendirmek ve tehditleri azaltmak için kullanılabilir.

  SWOT Analizi, stratejik kararların alınması, risklerin yönetilmesi ve başarıya ulaşılması için önemli bir araçtır. Bu nedenle, organizasyonların stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde SWOT Analizi kullanmaları önerilir.

  Picture of Union İstanbul
  Union İstanbul
  Union Ailesi olarak, tüm reklam mecraları ile güçlü ilişkilerimizi kullanarak, markalarımızın hedef kitlesine uygun doğru mecraları kazançlı alanlara dönüştürüyoruz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir!